Tag Archives: ahli hpa

Syarat Baru Penajaan Semula Ahli HPA 2012


SYARAT PENAJAAN SEMULA AHLI HPA

– Sekiranya seseorang ahli HPA itu tidak maintain 50NM sekurang-kurangnya sekali dalam
tempoh selama enam ( 6 ) bulan daripada tarikh permohonan.

Cara permohonan penajaan semula:

1) mengemukakan surat rayuan penajaan semula

2) menyertakan salinan kad pengenalan

3) mestilah mengisi borang pendaftaran ahli baru

4) mendapatkan pengesahan daripada pesuruhjaya sumpah

5) penukaran penajaan hanya berlaku kepada individu yang memohon sahaja

6) downline atau rangkaian di bawah tidak sama sekali boleh di pindahkan ke rangkaian yang baru

7) tertakluk kepada kelulusan dari pihak pengurusan HPA

Jika anda ada sebarang pertanyaan tentang penajaan semula atau pendaftaran ahli HPA, sila hubungi HQ HPA:

04-9777993 | 04-9776804 | 04-9774749