Kemudahan Untuk Langgan Atau Tambah Syer

Anggota Lembaga (ALK) Koperasi Wahida HPA Berhad telah memutuskan dalam mesyuarat ke8/09 pada 30hb September, 2009 yang lalu iaitu:

1-Anggota KoWahida boleh melanggan syer baru atau tambahan syer dengan online ke dalam akaun Koperasi Wahida HPA Berhad melalui bank yang disenaraikan di bawah ini berkuatkuasa serta merta.

BANK ISLAM – 090 100100 46316
MAYBANK –
5590 12306 051
CIMB –
090 100001 10108

Setelah ANDA bank-in [online] duit untuk tujuan langgan syer baru atau tambah syer; langkah seterusnya adalah:

– fotostat resit bank-in [untuk simpanan ANDA]
– serahkan resit asal kepada Pengurus Cawangan HPA atau pembantunya bersama borang keahlian atau borang tambah syer yang telah diisi dengan lengkap.
[sertakan salinan kad pengenalan untuk permohonan baru]

Mulai 01hb Oktober, 2009 pengurus dan kakitangan cawangan HPA tidak dibenarkan menerima apa-apa bentuk bayaran tunai untuk tujuan melanggan syer baru atau syer tambahan dari mana-mana anggota KoWahida; mereka hanya akan menguruskan penghantaran salinan resit on-line dari anggota KoWahida ke Ibu Pejabat Koperasi Wahida HPA Berhad untuk pengesahan pembayaran.

SYARAT-SYARAT UNTUK MENJADI ANGGOTA KOWAHIDA:

1-Warganegara,
2-Berumur 18 tahun ke atas,
3-Pekerja HPA atau ahli Al Wahida Marketing Sdn Bhd (ahli HPA),
4-Bermastautin atau bekerja atau mempunyai tanah dalam kawasan operasi KoWahida.

MODAL SYER per INDIVIDU [Undang-undang kecil #55]

1-Fi (yuran) masuk sebanyak RM10.00,
2-Syer minima RM200.00 [tidak boleh dikeluarkan kecuali selepas keanggotaan anggota itu tamat],
3-Syer maksima RM100,000 [Ditetapkan oleh ALK dalam mesyuarat ALK ke 8/09].

TAMAT KEANGGOTAAN [Undang-undang kecil #20]

Keanggotaan seseorang anggota terhenti atas sebab-sebab di bawah ini, mengikut mana yang berkenaan:

1-mati, atau
2-menarik diri mengikut undang-undang kecil 21; atau
3-dibuang mengikut undang-undang kecil 22.

UNDANG-UNDANG KECIL #21

21(1) – Seseorang anggota boleh menarik diri daripada Koperasi ini dengan memberi notis bertulis dua belas (12) bulan terlebih dahulu kepada Lembaga. Atas sebab-sebab yang munasabah, Lembaga boleh membenarkan penarikan diri dalam masa yang singkat.

Ahli Lembaga Pengarah Koperasi Wahida Berhad Sesi 2009-2010

5 thoughts on “Tambah Saham Koperasi HPA Secara Online”

 1. Saudara Admin,

  No akaun Maybank & CIMB yg diberikan di website in terbalik. No akaun utk CIMB sebenarnya utk Maybank dan sebaliknya. Harap maklum

 2. Salam,

  Saya berminat untuk melangan syer tetapi ingin mengetahui lebih lanjut syarat dibawah:-

  3-Pekerja HPA atau ahli Al Wahida Marketing Sdn Bhd (ahli HPA),
  4-Bermastautin atau bekerja atau mempunyai tanah dalam kawasan operasi KoWahida.

  Adakah saya perlu mnejadi ahli terlebih dahulu sebelum layak membeli syer?
  Untuk kawasan Johor Bahru siapakah Pengurus Cawangan HPA yang perlu dijumpai dan bagaimana untuk mendapatkan borang keahlian?

  Seandainya saya menjadi ahli HPA, apakah kelebihan yang saya dapat? mata jualan? harga belian yang lebih rendah ( harga ahli)
  Bagaimana untuk mendaftar menjadi ahli?

  Wassalam….

 3. Pingback: DuniaHerbaHPA.com » Link Penting

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CommentLuv badge
DuniaKesihatan.com | Ubat Buasir