Penajaan Semula SYARAT PENAJAAN SEMULA AHLI HPA - Sekiranya seseorang ahli HPA itu tidak maintain 50NM sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh selama enam ( 6 ) bulan daripada tarikh permohonan. Cara permohonan penajaan semula: 1) mengemukakan surat rayuan penajaan semula 2) menyertakan salinan kad pengenalan 3) mestilah mengisi borang pendaftaran ahli baru 4) mendapatkan pengesahan daripada pesuruhjaya sumpah 5) penukaran ...